Rijksoverheid

De Rijksoverheid is de verzamelnaam voor elf ministeries, tientallen uitvoeringsdiensten zoals de Belastingdienst, Rijkswaterstaat of de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) en diverse zelfstandige Hoge Colleges van Staat, zoals de Raad van State. Met nationaal 115.000 en internationaal 4.500 medewerkers zijn wij één van de grootste werkgevers van Nederland.

Wie ‘Rijksoverheid’ hoort, denkt vaak ‘Den Haag’. En dat is ook de plaats waar de ministeries en de meeste diensten en colleges zijn gevestigd. Maar dat wil niet zeggen dat je als je bij de Rijksoverheid werkt dat altijd in Den Haag is. Integendeel. De Rijksoverheid is overal in het land te vinden. Denk maar aan de penitentiaire inrichtingen, de Belastingdienst en de verschillende inspecties.

Werken bij de Rijksoverheid betekent een bijdrage leveren aan een beter Nederland. Aan een rechtvaardige, ondernemende en duurzame samenleving. Een informatiemaatschappij waarin iedereen zich veilig en vrij kan ontplooien. Om dat mogelijk te maken is ICT van doorslaggevend belang. Daarom zijn we altijd op zoek naar ICT talent en specialisten die Nederland letterlijk ‘in de lucht’ houden. Kan jij dat en heb je hart voor de publieke zaak? Dan is er vast een werkplek voor je bij de Rijksoverheid.

Ga naar de website